Accreditaties

CRKBO–geaccrediteerd opleidingsinstituut

DeMensTraining is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (https://www.crkbo.nl).

Dit is een officiële erkenning van de kwaliteit van onze trainingsactiviteiten, medewerkers en bedrijfsvoering.

Wat is Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs?

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) is een onafhankelijke organisatie die bij opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen en in aanmerking komen voor het officiële kwaliteitskeurmerk.

Audit

Opname in het register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. De audit is uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De basisbeginselen voor de audit zijn:

 • Zorgvuldigheidsbeginsel
 • Betrouwbaarheidsbeginsel
 • Rechtszekerheidsbeginsel
 • Kenbaarheidsbeginsel
 • Redelijkheidsbeginsel

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar tientallen kwaliteitseisen, die zonder uitzondering positief beoordeeld dienen te worden om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. DeMensTraining staat voor aangetoonde kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid.

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Enkele van de kwaliteitsbepalingen en -normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om in het CRKBO-register ingeschreven te worden zijn:

 • Duidelijke website met cursusinhoud en prijzen
 • Toezicht op kwaliteit van de docenten met behulp van cursus- & docentenevaluatie
 • Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 • Lesplan, cursusmateriaal, docenten- & cursistenhandleiding
 • Overzichtelijke werkprocessen
 • Klachtenprocedure
 • Betalings- en leveringsvoorwaarden

BTW-vrij

Op basis van de CRKBO-registratie is het mogelijk om onze cursussen en trainingen die gericht zijn op verwerven en vergroten van kennis, kunde en vaardigheden met betrekking tot de uitoefening van het beroep vrij van BTW aan te bieden.

Accreditaties bij Brancheverenigingen

De Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU), de grootste Nederlandse branchevereniging voor de uitvaartbranche, heeft 39 PE-punten aan onze training voor uitverzorgers toegekend.

Horus, de maatschappelijk georiënteerde branchevereniging voor bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders heeft 6 PE-punten aan onze training toegekend.

NBBI, de grootste branchevereniging voor bewindvoerders in Nederland, heeft 7 studie-uren aan onze training voor bewindvoerders toegekend.